polish | english

100 ROCZNICA URODZIN TADEUSZA KANTORA

02-04-2015 - Andrzej Wełmiński

W 100 rocznicę urodzin Tadeusza Kantora 6 kwietnia 2015 w sali Studio "Art Club" Teatru Narodowego Cluj-Napoca w Rumunii odbędzie się spotkanie Teresy i Andrzeja Wełmińskich z artystami i publicznością by wspólnie uczcić dzień urodzin artysty.