polish | english

PRZECIW NICOŚCI albo 3 cm nad pustą głową…

02-03-2014 - Andrzej Wełmiński

 

PREMIERA - LONDYN Rose Bruford College 06, 07 LUTY 2014 scena The Barn

Ontologiczny spektakl  w trzech aktach z prologiem i sceną epilogowatą

 inspirowany życiem i twórczością Stanisława Ignacego Witkiewicza.

 

„Przecież  mogłoby nic nie być, i  mnie też - nigdy nie wychynąłbym na ten świat z nicości -  ale jeszcze dziwniejsze jest to przypuszczenie, że świat mógłby być  beze mnie…”

Stanisław Ignacy Witkiewicz, Jedyne wyjście