polish | english

URANIA - GALERIA FLORIAŃSKA 22

 URANIA

Wystawa prac Teresy & Andrzeja Wełmińskich

Galeria Floriańska 22

01 - 15 październik 2019

czytaj dalej

Kolektyw Teatralny Pontlevoy 2013

 

Kolektyw Teatralny Pontlevoy 2013

Andrew Tsao, Jason Turner, Laura Pasetti, Charlotte Gosselin, Teresa & Andrzej Wełmińscy

Oraz studenci z University of Washington School of Drama.

 

Naszą rolą było propagowanie idei teatru Cricot i przekazywanie wyniesionej od Kantora wiedzy o sztuce scenicznej.

To Teatr rozumiany jako sztuka autonomiczna, widziana w kontekście całości zjawisk artystycznych a naszym celem było dotarcie do korzeni współczesnych zjawisk w sztuce. Tematy i problematyka nurtująca czołowych artystów początków XX w. były punktem wyjścia dla naszych działań.

Croquis (szkice) odnosiły się do jednostkowych emocji oraz nawiązywały do pamięci zbiorowej

Zajęcia obejmowały nie tylko ćwiczenia głosowe, fizyczne, ruchowe, opanowanie rytmów, umiejętności przeistaczania się i transformacji postaci ale też opracowywanie i konstrukcja przedmiotów i kostiumów niezbędnych do etiud scenicznych.

Rezultaty pracy kolektywu zademonstrowane były widzom w formie publicznego pokazu p.t. Wieża Babel

Ogniwa spektaklu stanowiły sekwencje:

 I.        Uwertura

II.        Ćwiczenia:

·         froterowanie

·         cięcie piłą

·         wchodzenie na drabinę

·         dźwiganie ciężarów

·         wielki koncert

·         upadek Ikara

·         bieg za straconym czasem

·         Lady BonBon

·         Hiper Marionetka

 

III.        Precyzyjne pomiary

IV.        Wielki Wóz albo Rydwan Słońca

V.        Wieża - budowa

VI.        Fatalny fotograf

VII.        Eksplozja

VIII.        Na gruzach