polish | english

URANIA - GALERIA FLORIAŃSKA 22

 URANIA

Wystawa prac Teresy & Andrzeja Wełmińskich

Galeria Floriańska 22

01 - 15 październik 2019

czytaj dalej

SŁOMIANE HIEROGLIFY

SŁOMIANE HIEROGLIFY

reż. Teresa i Andrzej Wełmińscy

Warsztaty teatralne Kiszyniów

Teatr im. Eugene Ionesco

 

Metody pracy wynikały z wieloletniej praktyki teatralnej wypracowanej przez tych artystów odwołując się zwłaszcza do idei teatru autonomicznego, dla którego wszystkie komponenty dzieła są równoprawne oraz sięgając do fundamentalnych zasad sztuki współczesnej, podkreślając rolę ryzyka, kreatywności, niepewności,  nieodwracalności i współodpowiedzialności za ostateczny kształt spektaklu.

Zajęcia obejmowały  wiele różnych działań  oraz rozmów,  które doprowadziły do osiągnięcia intensywnego stanu twórczego. Stały się żywym procesem twórczym w którym aktor-uczestnik sięga do najgłębszych pokładów swojej psychiki i własnych wspomnień, aby zjednoczyć się z tym, co uniwersalne i archetypowe. To proces w którym zachodzą nieustające sprzężenia zwrotne pomiędzy wszystkimi uczestnikami i pojawiającymi się elementami, powoli krystalizują się syntezy i zaczyna się spajanie wszystkich elementów.

Treść, sfera semantyczna i werbalna powstaje w czasie całego procesu tworzenia spektaklu i staje się jego integralną całością.

W rezultacie pracy z młodymi artystami z Wydziału Teatralnego Akademii Sztuk w Kiszyniowie powstał  performance pt. Słomiane Hieroglify. Budowa utworu zawiera liczne dygresje, figury słowno-dzwiękowe i odwołania dotyczące nie tylko różnorodnych zjawisk sztuki współczesnej ale też barokowej twórczości Dymitra Kantemira.

Premiera:

02 - 05,  godz 17:30, 10:00  / Teatrul Eugène Ionesco / ClassFestfestival Kiszyniów

 

Projekt współorganizowany przez ClassFest International Festival Kiszyniów, Sf. Gheorghe, Festiwal Reflex, Uniwestytet Babes-Bolyai w Klużu oraz Akademia Sztuk Pięknych w AMTAP w Kiszyniowie. Przy współpracy z Instytutem Polskim w Bukareszcie oraz Fundacją Teresy i Andrzeja Wełmińskich.