polish | english

URANIA - GALERIA FLORIAŃSKA 22

 URANIA

Wystawa prac Teresy & Andrzeja Wełmińskich

Galeria Floriańska 22

01 - 15 październik 2019

czytaj dalej

Warsztaty

 

Wraz z moją żoną Teresą od lat współpracujemy z uczelniami teatralnymi i artystycznymi w różnych rejonach świata prowadząc wykłady i warsztaty dotyczące historii, teorii oraz praktyk scenicznych teatru Cricot-2.

Nauczanie jest aktualnie naczelnym naszym zajęciem. Metody, które stosujemy przełamują ograniczenia konwencji i często są sprzeczne z akademickim podejściem a akceptacja i entuzjazm studentów i uczestników są dowodem, że jesteśmy na dobrym tropie.

 

Prace bazują na lokalnym charakterze miejsca oraz indywidualnych zdolnościach i możliwościach uczestników.

Ćwiczenia zaczynamy najczęściej od podstawowych elementarnych zachowań na scenie.

Przedmiot i sposób posługiwania się nim, przestrzeń i czas i ich transformacje, ruch, struktury spektaklu, montaż scen, znaczenie tekstu to, wydawało by się, elementy  oczywiste, niewarte wzmianki. Jednak gdy rozpoczynamy pracę z adeptami a nawet ukształtowanymi aktorami, okazuje się że pojawiają się trudności. 

Celem tych podstawowych ćwiczeń jest zbudowanie abecadła wspólnego  języka, którym porozumiewać się będziemy w trakcie dalszej pracy. Co dziwne już w tej pierwszej fazie zaczynają się formować zalążki przyszłych postaci i perypetie bohaterów. W każdym wypadku rezultat worschopów jest odmienny a ostateczny pokaz czy przedstawienie ma unikalną formę.


Pojęcia mylące

cricoteka

19 - 25 wrzesień 2016

czytaj więcej

Pojęcia mylące

:nstytut +eatralny 
im. Zbigniewa Raszewskiego


22 - 26 sierpień 2016

czytaj więcej

PALERMO - TEATRO LIBERO

SZNURKI, CIENIE, MANEKINY

warsztat 15 -20 czerwca

performance 20 czerwca godz. 18:00 @ Teatro Libero

czytaj więcej

SOFIA

Warsztaty teatralne Teresy i Andrzeja Wełmińskich na temat: „Przedmiot i sposób posługiwania się nim, sposoby zachowania się na scenie” otwarte dla studentów i wykładowców wszystkich teatralnych uczelni i specjalności. Warsztaty odbywają się w języku angielskim.  Miejsce warsztatów: aula Akademii Teatralnej i Filmowej oraz Nowy Uniwersytet Bułgarski.

czytaj więcej

YALE UNIVERSITY

YALE UNIVERSITY

07-02-2015

Objects in Performance

prowadzenie: Andrzej Wełmiński

Warsztat wprowadzający studentów Yale University w zagadnienia związane z różnorodnością  funkcji i znaczeń przedmiotów w sztukach performatywnych a także sposobami ich powstawania i posługiwania się na scenie w ramach programu KANTOR CENTENNIAL AT YALE UNIVERSITY.

czytaj więcej

School of Arts/Luca Leuven, Belgia

Luca Drama

Leuven, Belgia

01.09.2014 – 11.09.2014

prowadzenie: Teresa i Andrzej Wełmińscy

Warsztaty dedykowane były Tadeuszowi Kantorowi i miały za zadanie wprowadzenie młodych aktorów z Luca Drama w obszar idei Teatru Cricot, jego praktyk i metod.Od podstawowych zagadnień tradycji teatru Cricot  do zastosowania ich we  własnej twórczości teatralnej.

Efekty pracy warsztatowej zostały zademonstrowane widzom w formie publicznego pokazu pt. ASHES.

 

czytaj więcej

CRICOTEKA

 

Praktyka i konsekwencje Teatru Cricot 2

prowadzenie: Andrzej Wełmiński z udziałem Teresy Wełmińskiej
i Andrzeja Kowalczyka

Celem warsztatów było poznanie charakterystycznych sposobów działania i metod wypracowanych w Teatrze Cricot-2 oraz ich konsekwencji w procesie twórczym.

Tym razem tematem były relacje i zależności między twórczością S. I. Witkiewicza a teatrem Cricot. W obu wypadkach chodziło o stworzenie teatru autonomicznego, dla którego wszystkie komponenty dzieła są równoprawne.

Rezultatem warsztatu był pokaz publiczny Teatrzyk Kwintofrona Wieczorowicza. Tytułowy teatrzyk Witkacy opisuje w swojej powieści Nienasycenie. Jest jak gdyby wzorcem i modelem jego idei czystej formy w teatrze.

 

 

czytaj więcej

Kolektyw Teatralny Pontlevoy 2013

Kolektyw Teatralny Pontlevoy 2013

Andrew Tsao, Jason Turner, Laura Pasetti, Charlotte Gosselin, Teresa & Andrzej Wełmińscy

Oraz studenci z University of Washington School of Drama.

 

Naszą rolą było propagowanie idei teatru Cricot i przekazywanie wyniesionej od Kantora wiedzy o sztuce scenicznej.

To Teatr rozumiany jako sztuka autonomiczna, widziana w kontekście całości zjawisk artystycznych a naszym celem było dotarcie do korzeni współczesnych zjawisk w sztuce. Tematy i problematyka nurtująca czołowych artystów początków XX w. były punktem wyjścia dla naszych działań.

Croquis (szkice) odnosiły się do jednostkowych emocji oraz nawiązywały do pamięci zbiorowej

Zajęcia obejmowały nie tylko ćwiczenia głosowe, fizyczne, ruchowe, opanowanie rytmów, umiejętności przeistaczania się i transformacji postaci ale też opracowywanie i konstrukcja przedmiotów i kostiumów niezbędnych do etiud scenicznych.

Rezultaty pracy kolektywu zademonstrowane były widzom w formie publicznego pokazu p.t. Wieża Babel

czytaj więcej

INSTYTUT GROTOWSKIEGO 2011

 

Warsztaty w ramach Międzynarodowych Spotkań Szkół Teatralnych

Making Tomorrow's Theatre 2011

Na zaproszenie Rose Bruford College (Londyn)

maj 2011

czytaj więcej

UNIVERSITY OF WASHINGTON 2010

Warsztaty ze studentami University of Washington School of Drama w Pontlevoy Francja. Miejscem warsztatów było miasteczko Pontlevoy, z unikalnym zespołem XVIII-wiecznych kamieniczek, klasztorem i gotyckim kościołem. Zajęcia odbywały się głównie w zabudowaniach dawnego klasztoru. Na warsztaty składało sie kilka elementów: Techniki Lecoqa, które prezentował Jason Turner, Teatr Muzyczny Brechta który był domeną Halldora Laxness oraz Teatr Cricot Tadeusza Kantora,  którego metody i istotę funkcjonowania  przedstawiali Teresa i Andrzej Wełmińscy oraz Andrea Cusumano. W efekcie warsztatów powstały etiudy oraz finalna akcja plenerowa "Procesja Pontlevoy", która odbyła się w kilku stacjach i przeszła przez całe miasteczko.

 


czytaj więcej

LOUGHBOROUGH UNIVERSITY 2007

Celem warsztatów było przybliżenie studentom Wydziału Dramatu metod i głównych założen Teatru Cricot 2.

Malarstwo romantyczne stanowiło tu pretekst do serii etiud z uczestnikami warsztatów.

czytaj więcej

TEATRO DIMITRI - VERSCIO 2004

Założenia warsztatu były bardzo podobne do tych które prztgotowalismy na Zurich ale efekt był całkiem inny. Zadziałała tu   lokalna specyfika tego miejsca oraz liryka cyrku - miejscem naszych zajęc była sala pełna przyrządów żąglerskich i innych akcesorii cyrkowych

czytaj więcej

ROTE FABRIK - ZÜRICH 2004

ZÜRICHER THEATER SPEKTAKEL

Workshop mit Andrzej und Teresa Welminski

Grundlagen des Cricot-2 Theater nacht tadeusz Kantor

16 - 20 August 2004

rote Fabrik Zürich, Produktionsraum 2

Na zaproszenie ITI


czytaj więcej